Korean Vocab: Job Related

पेशा संग सम्बन्धित कोरियन शब्दहरू  노조 = मजदूर  봉금 = तलब पारिश्रमिक  월급 쟁이 = महीना मा तलब थापेर घर चलाउ…

Korean Vocab: Hospital Related

अस्पताल संग सम्बन्धित कोरियन शब्दहरू 병원 = अस्पताल 의사 = डाक्टर 간호사 = नर्स 내과 = पेट भित्र को रोग हेर्ने 외과…