50 Nepali Best Love Quotes

चाहदैमा कुनै कुरा आफ्नो हुँदैन, प्रतेक मुस्कुराहट खुशीको हुँदैन, प्रेम को भोक हुन्छ मन मा, तर कहि…

50+ Alone Quotes

Standing Alone Is Better Than Standing With People Who Hurt You. Maybe I am crazy but laughing mak…

Best Love Quotes in Nepali

सम्बन्ध यस्तो होस जहाँ माया होस् मात नहोस, संका होस तर बिस्वास घात नहोस। माया गर्ने आट गरेपछि सम्बन्…