Nayab Subba Question Paper | Second Paper 2076

About Loksewa The Public Service Commission of Nepal was established on 15 June 1951. It is the main…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question 2078/02/19

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

नेपालको भौगोलिक परिचय

१. भौगोलिक अवस्थिति नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो । यो समुद्रदेखि करीब ११२७ …

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका बारेमा सामान्य जानकारी

१) राष्ट्रसंघ ( League Of Nations ): स्थापना = सन १९२० जनवरी १० विगठन = सन १९४६ अप्रील १८ २) संयुक्त र…

सात महादेश सम्बन्धी जानकारी

१) एसिया ( Asia ) क्षेत्रफल - ४,३९,९९,००० वर्ग कि मि ( २९.९२ % ) अग्ला शिखर - सगरमाथा ( ८,८४८ मी- नेप…

प्रश्न. प्रशासनिक उत्तरदायित्वका आयामहरू उल्लेख गर्नुहोस् ? नेपालका सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुनै एक आयामको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।

प्रशासनिक उत्तरदायित्व प्रशासनिक पद वा सार्वजनिक पदधारण गरेको/ सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार प…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2078/01/15

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2078/01/01

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/12/25

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/12/18

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/12/04

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/11/26

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/11/26

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/11/19

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/11/19

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/11/12

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/11/05

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/11/05

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Subjective question answers 2077/10/28

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…

Gorkhapatra Lok sewa Objective question answers 2077/10/28

Gorkhapatra Sasthan Publishes subjective and objective question answers every Wednesday on one of t…