सूचना तथा सञ्चार सङ सम्बन्धित केही मितिहरु स्थापना एवम् सुरुवात


(बि.स.) 
१९३५ -------हुलाकको स्थापना 
१९५५ -------प्रहिलो पत्रीका सुधासागरको प्रकाशन 
१९५८ ------गोरखापत्रको प्रकाशन ( देवशमशेर) 
१९७० ------नेपालमा टेलीफोनको सुरुवात 
१९९२ ------स्थानिय टेलीफोनको सुरुवात 
२००७ ------ रेडियो नेपालको स्थापना 
२०२८ ------ पहिलो पटक कम्प्युटरको प्रयोग 
                    Computer Model IBM 1401 
२०३२ -------दुरसञचार संस्थानको स्थापना 
२०४२------- नेपालमा STD को सुरुवात 
२०४१-------- नेपाली टेलिभिजनको स्थापना 
                 (प्रसारण सुरुवात : २०४२/१०/१७) 
२०४४-------- नेपालमा ISTD को सुरुवात 
२०५७-------- नेपालमा सूचना प्रविधी निती लागू 
२०५८ ------नेपाल टेलिभिजन भु-सुचनामा आबद्ध
२०५९ ------- नेपालमा WiMax को सुरुवात 
२०७३------नेपाल टेलिकमको 4G सेवा सुरु 
                   ( सन २०१७ जनवरी १ बाट) 
============================================================
( सनमा )
1972 ----- नेपालमा टेलेक्सको सुरुवात 
1976------ Apple computer को निर्माण 
1983 ----- सगरमाथामा भु-उपग्रहको स्थापना 
1988----अन्तरास्ट्रिय गेटवे एक्सचेञ्जको स्थापना
1994----- Internet सेवको सुरुवात 
1997------ WiFi को सुरुवात 
1999 ------ मोबाइल फोनको सुरुवात 
2010 ------- DTH को सुरुवात 
1988------- Google को स्थापना June 28
2003------- Skype को स्थापना August 
2004------ Facebook को स्थापना february 4
2005------ Youtube को स्थापना february 14
2006------ Twitter को स्थापना March 21
==============================

Post a Comment

0 Comments