विभिन्न संबैधानिक निकायका प्रमुखहरु:--भाग:-२१(धारा२३८-२३९) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग :- नबिनकुमार घिमिरे 
-भाग:-२२(धारा२४०-२४२) महालेखा परीक्षक :- टंकमणि शर्मा (दंगाल)
-भाग:-२३(धारा२४२-२४४) लोकसेवा आयोग :- उमेश मैनाली
-भाग:-२४(धारा२४५-२४७) निर्वाचन आयोग :- दिनेश्कुमार थपलिया
-भाग:-२५(धारा२४८-२४९) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग :- अनुपराज शर्मा 
-भाग:-२६(धारा२५०-२०५१) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग :- बालानन्द पौडेल  
-भाग:-२७ अन्य आयोगहरु –
-धारा(२५२-२५४) राष्ट्रिय महिला आयोग :- खालि 
-धारा(२५५-२५७) राष्ट्रिय दलित आयोग :- खालि 
-धारा(२५८-२६०) राष्ट्रिय समाबेशी आयोग :- शान्ताराज सुवेदी (रागिनामा २०७६/०४/१० गते)
-धारा(२६१) आदिवासी जनजाती आयोग :- खालि 
-धारा(२६२) मधेशी आयोग :- डा. विजयकुमार दत्त 
-धारा(२६३) थारु आयोग :- विष्णुराम चौधारी 
-धारा(२६४) मुस्लिम आयोग :- समिस अन्सारी

Post a Comment

0 Comments