पन्ध्रौ योजना(आ.व २०७६/७७-२०८०/८१)-सोच :-
 समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली,
-लक्ष्य :-
 समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को दिर्घकालिन  सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रुपमा रहने छ | सो बमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जिबन सहितको सम्म्ज्बाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने |
-उधेश्य :- 
१, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरुबी निवारण गर्दै समृधीको आधार निर्माण गर्नु |
२, गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा, स्वस्थ तथा सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा कायम गरि संघिय शासन व्यवस्थाको सुदृधिकरणगर्दै नागरिकलाई मर्यादित र परिष्कृत गिवान्यापन्को अनुभूति गराउनु |
३, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण तथा स्वाधीन् राष्ट्रिय अर्थतनत्र निर्माण गरि देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रतार राष्ट्रिय हित् को संरक्षण गर्नु |
-रणनीति :-
१, तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने,               
२, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने,
३, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआबद्धता एवंम  दिगो शहर/ बस्ति विकास गर्ने,
४, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, 
५, पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा  संरक्षण प्रदान गर्ने,
६, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने,
७, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानाशिलाताको विकास गर्ने,
८, सार्वजनिक सेवाको सुदृधिकरण, प्रादेशिक संतुकन र राष्ट्रिय एकता सम्बर्द्धन गर्ने,
          =pradeep bajgain

Post a Comment

0 Comments