Four Truths Of Life
१. 
मानिसहरूलाई राम्रो विचार होइन राम्रो अनुहार मात्र मन पराउदछन् !!

२.
 मान्छेहरुले पैसालाई सम्मान गर्छन्, व्यक्तिलाई होइन !!

३. 
जसलाई तिमि ज्यादा माया गर्छौ उसैले तिमिलाई ज्यदा पीडा दिन्छ !!

४. 
सत्य सरल छ तर मानिसहरू यसलाई जटिल बनाइदिन्छन् !!