विश्वका प्रमुख वैज्ञानिक तथा तिनका आविस्कारहरु


१.
फोटोग्राफ↣लुई देगुरे↣फ्रान्स सन् १८३३
२.
स्टीम बोट↣फुल्टन↣अमेरिका सन् १८०३ 
३.
अक्सिजन↣जे. पृष्टले↣व्रिटेन सन् १७७४
४.
थर्मामिटर↣ग्यालिलियो ग्यालिली↣इटाली सन् १५९३
५.
प्यारासुट↣जे.ब्लेन चार्ड↣फ्रान्स सन् १८८५ 
६.
लाउड स्पिकर↣थोमस अल्बा एडिसन↣अमेरिका 
७.
मेशिन गन↣आर.गेटलीङ ↣अमेरिका सन्१८६१
८.
माइक्रो फोन↣एमिल वर्लिनर↣सन् १८७७ 
९.
एक्सरे मेशिन↣विल्हेम कोनराड रोए रोएंटजेन↣जर्मनी सन् १८९५ 
१०.
इलेक्ट्रोन↣जे.जे थोमस↣ब्रिटेन सन् १८९७
११.
पेन्डुलम घडी↣क्रिश्चियन हायजेन्स↣हल्याण्ड सन् १६५६ 
१२.
डिजल इन्जिन↣रुडोल्फ डिजल↣जर्मनी सन् १८९५ 
१३.
टेलिभिजन ↣जे.एल.बेयर्ड↣इंग्लैण्ड सन् १९२६ 
१४.
साइकल↣मेक मिलन↣भारत 
१५.
डायनोमो↣माइकल फराड़े↣इंग्लैण्ड सन् १८३६ 
१६.
क्यालकुलेटर↣पास्कल
१७.
ब्यारोमिटर↣इ.टोरिसेली↣इटाली सन् १६४३ 
१८.
स्टीम इन्जिन↣जेम्स वाट↣स्कटल्याण्ड सन् १७६५ 
१९.
सिलाइ मेसिन↣हलियास होवे↣अमेरिका सन् १९४६ 
२०.
ब्लेड↣माइकल फराड़े↣ब्रिटेन सन् १८३१ 
२१.
प्रेसर कुकर↣रोबर्ट बवाइल
२२.
एटम बम↣अटो हान↣जर्मनी 
२३.
राडर↣सर रबर्ट वाटसन↣अमेरिका सन् १९२२ 
२४.
क्यामेरा↣जोसेफ नियासी
२५.
रेडियो↣मार्कोनी↣इटाली 
२६.
घडी↣ए.एल ब्रिगेट↣सन् १९९१
२७.
बेलुन↣जोसेफ र ज्याकोभ मोन्ट गोल्फ़र↣फ्रान्स सन् १७८८ 
२८.
रेडियम↣म्याडम क्युरी↣पोल्याण्ड
२९.
मोटर कार↣हेनरी फोर्ड
३०.
कम्प्युटर↣हर्मन पकिन्स↣अमेरिका सन् १८८८ 
३१.
फोटोकपी मेसिन↣चेस्टर कार्लसन↣अमेरिका सन् १९३८ 
३२.
रेफ्रिजेरेटर↣जेकव पकिन्स
३३. 
एयर कन्डिसनर : विलिस एच केरियर (सन १९११,अमेरिका)